Ing., aut. Arch. Pavel Valtr UrbioProjekt Plzeň - ateliér urbanismu, architektury a ekologie Bělohorská 3, 301 00 Plzeň tel.: 606 616 400 e-mail: valtr.p@volny.cz

Vážený návštěvníku,

vítám Vás na internetové prezentaci firmy Pavel Valtr - UrbioProjekt, ateliér urbanismu, architektury a ekologie. Naleznete zde podstatné informace o činnosti firmy, mé osoby, širší problematice ekologie, urbanismu, krajiny i květeny. Budu rád, pokud Vám tyto stránky pomohou v řešení Vašich problémů a požadavků, pak neváhejte mě kontaktovat.

pf 2021


Vznik firmy

Firma vznikla po zániku Krajského urbanistického střediska hlavní projektové organizace kraje - Stavoprojektu Plzeň v roce 1990. Původně se jednalo o sdružení tří vedoucích koncepčních pracovníků.

Poskytované služby

Územně plánovací dokumentace
Strategické rozvojové projekty a koncepce
Projekty a studie veřejných prostranství, rekreačních ploch, krajinářské a zahradní
Hodnocení urbanistická, krajinářská, environmentální, dendrologická a biologická
Generely ÚSES
Koncepce a projekty cestovního ruchu, turismu a rekreace
Posuzování vlivů projektů a koncepcí na životní prostředí - "EIA", "SEA"
Soudně znalecké posudky
Studie proveditelnosti
Výzkumná činnost
Vydavatelská činnost