Ing., aut. Arch. Pavel Valtr UrbioProjekt Plzeň - ateliér urbanismu, architektury a ekologie Bělohorská 3, 301 00 Plzeň tel.: 606 616 400 e-mail: valtr.p@volny.cz

Vážený studente,

na ZČU v Plzni, fakulta ekonomická, katedra geografie a Středisko pro výzkum regionálního rozvoje jsem ukončil výuku předmětu územní plánování a urbanismus.

Pro výuku jsem zpracoval studijní materiály:

  sylabus Územní plánování

skript Legislativa v urbanistické praxi

skript Technické normy ve stavebnictví a urbanismu

publikace Územní plánování v praxi

Studijní materiály pro mé studenty jsou stále ke stažení pomocí přístupového hesla. které je možné získat ode mě osobně.

Jako emeritní pedagog ZČU nabízím řadu dalších publikací, které jsou z větší části ke stažení. Jedná se zejména o: